26/06/20  Thông báo  348
Thông báo Kết luận kiểm tra Trường THCS Mỹ Thọ
 26/06/20  Thông báo  274
Thông báo Kết luận kiểm tra Trường Mẫu giáo Mỹ Lợi
 26/06/20  Thông báo  271
Thông báo Kết luận kiểm tra Trường TH Số 2 Mỹ Thắng
 11/06/20  Tin tức - Sự kiện  720
Ngày 28 và 29/5/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp việc Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; hoạt động các tổ chuyên môn; công tác kiểm tra nội bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tuyển sinh tại Trường TH Mỹ Lợi
 11/06/20  Thông báo  672
Ngày 26 và 27/5/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp việc Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; hoạt động các tổ chuyên môn; công tác kiểm tra nội bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tuyển sinh tại Trường TH Mỹ Lộc.