Cô Nguyễn Thị Kim Định phát biểu trong buổi lễ chia tay cô Lê Thị Chính về nghỉ hưu